Dit project komt tot stand middels een bijdrage van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

DWCPRINT heeft een sterke, groeiende positie in de markt van ‘printing on demand’. Om deze positie te behouden zal de onderneming nieuwe innovatieve concepten moeten ontwikkelen en gebruik moeten maken van de nieuwste technieken om uiteindelijk te komen tot nieuwe innovatieve diensten voor de klant. Deze innovatieve diensten zullen ervoor moeten zorgen dat ook in de nabije toekomst de positie van DWCPRINT wordt behouden en kan worden uitgebouwd.

Doel van onderhavig project is het ontwikkelen van een nieuwe dienst in het kader van een ‘Smart Industry’ benadering. Er wordt een dashboard ontwikkeld dat ervoor zorgt dat de klant direct op tal van aspecten het drukproces binnen DWCPRINT kan aansturen. Dit dashboard zal onder andere een veel grotere variatie aan printmogelijkheden aanbieden. Daarnaast wordt het dashboard volledig geautomatiseerd, wat resulteert in snellere intakes van klantorders en een reductie van foutieve klantorders. Door deze ontwikkeling ontstaat er meer ruimte voor creativiteit en heeft de klant volledige controle. Geen standaard orders meer.

 

Pin It on Pinterest

Share This